Välkommen till Juristbyrå Kenneth Lassus

Privat rättegångsbiträde

Gör upp olika slags handlingar

Offentligt köpvittne

Intressebevakare

Det är viktigt för dig som klient att veta att du kan anförtro dig till Juristbyrå Kenneth Lassus utan risk.
Anställda på firman har tystnadsplikt och får inte yppa något som har meddelats oss i förtroende.

Oravaisfjärden
svenska